Küçük Kulüp Hayatın İçinden Söyleşileri

Ziya Şakir Yılmaz

Etkin İletişim ve Liderlik Becerileri

12 Aralık Çarşamba