Küçük Kulüp ve Kültürpark Tenis Kulübü Ortak Deklarasyonu

İzmir’in spor ve cemiyet hayatına 1940 lı yıllardan beri öncülük etmiş iki değerli kulübü Küçük Kulüp ve Kültürpark Tenis Kulübü İzmir ekonomisi ile ilgili ortak bir deklarasyon yayınladı.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Ortak Deklarasyon

 

Küresel Bir Marka Olma Yolundaki İzmir’de Ekonomik Erozyona Mutlaka Set Çekmeliyiz.

Türk ekonomisinin Osmanlı döneminden beri en kilit noktalarından biri olan İzmir, tarihsel ve coğrafi nitelikleriyle birlikte bu özelliğini kentte bulunan çok sayıdaki organize sanayi bölgesi, geniş tarım alanları ve zengin ticari skalası ile bugün de bu önemini sürdürmektedir. Ege İhracatçı Birlikleri’nin verileri başta olmak üzere birçok istatistik de bu durumu desteklemektedir.

Koronavirüs süreciyle birlikte kent ekonomimizde yer alan bazı sektörlerde süreç iyi yönetilmiş olsa da, ne yazık ki kimi sektörler ise bundan oldukça büyük yaralar almıştır. Başta restoranlar, oteller ve onlarla yakın ilişkisi bulunan sektörler bu dönemde ciddi kayıplara uğramıştır.

Kent ekonomisinin nabzının attığı ve adeta bir ekonomik kulis noktası konumunda olan Küçük Kulüp ve Kültürpark Tenis Kulübü’nde de bu süreçleri hem yakından izlemekte, hem de yaşamaktayız.

Yaklaşık 100 yıllık kurumsal hafızaları bulunan kulüplerimizin üye portföyüne baktığımızda içinden bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, sanayi ve ticaret odası başkanları çıkaran bir yapıya dayanarak açıkça ifade etmeliyiz ki, yeniden ayağa kalkmanın vakti gelmiştir.

İzmirli iş insanlarının mutlak suretle kendi iç dayanışmasını sağlayarak, kent ekonomisinin canlanması için harekete geçmesi gerekmektedir. Pek tabii ticaretin ve kazancın şehri olmadığının farkında olsak da, yaşadığımız kentin bu dayanışmaya ihtiyacının olduğu da aşikardır. Bu nedenle daha fazla dış yatırımcıyı kentimize çekmek için elimizden ne geliyorsa yapmamız gerekmektedir. Kalifiye gençlerimizin İzmir’in ve ülkemizin dışına çıkışlarını izlemek istemiyorsak, İzmir’i her alanda küresel bir marka yapmak istiyorsak ekonomik erozyona mutlaka set çekmeliyiz.

Bu yolda Küçük Kulüp ve Kültürpark Tenis Kulübü’nün başkanları olarak elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu deklare ediyoruz.

 

 

Küçük Kulüp Derneği                                                    Kültürpark Tenis Kulübü

Yönetim Kurulu Başkanı                                               Yönetim Kurulu Başkanı

Emre Sarıgedik                                                                Tolga Şekercioğlu