Yönetim Kurulu
Emre Sarıgedik
Yönetim Kurulu Başkanı
Sadık Arda Yağcı
Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Saymanı
Gülgün Hıdır
Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Vekili
Ahmet Aslaner
Spordan ve Komitelerden Sorumlu Başkan Vekili
Ayşegül Kurtel
Dış İlişkiler ve Kültür Sanattan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Nafiz Delen
Kurumlarla İlişkiler, Sponsorluk ve Hayatın İçinden Söyleşileri’nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
İlker Genç
Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Mark Seninti
Sportif Faaliyetlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Ümran Uysal
Üye Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi